Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Thuốc kháng muscarinic   Scopolamine hydrobromide  
Dạng tiêm
Thuốc nhỏ mũi
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Dispamine Iran
Escopolamina Chile
Hyoscine Anh, Ireland, Malaysia
Lorcopan Iran
Scopolamine Bỉ, Pháp
Scopolamine hydrobromide Hoa Kỳ
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Scopolamine hydrobromide     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales