Последно актуализиране :
10/07/2024
Антимускариново средство   Scopolamine hydrobromide  
Инжекция/Инжекционен
Капки за нос
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Dispamine Иран
Escopolamina Чили
Hyoscine Великобритания, Ирландия, Малайзия
Lorcopan Иран
Scopolamine Белгия, Франция
Scopolamine hydrobromide Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Scopolamine hydrobromide     
Няма данни

  Mentions Légales