Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Narkosmedel   Methohexital sodium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Brevimital Frankrike, Spanien
Brevital sodium Egypten, Förenta Staterna, Nya Zeeland
Brietal Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Rumänien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Methohexital sodium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Ej angiven Vatten för injektion 10 mg/ml 4°C Skyddas från ljus
42 Dag
531
Evidensnivå D


  Mentions Légales