Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Celkové anestetikum   Methohexital sodium  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Brevimital Francúzsko, Španielsko
Brevital sodium Egypt, Nový Zéland, Spojené štáty Americké
Brietal Česká republika, Fínsko, Holandsko, Kanada, Maďarsko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Methohexital sodium     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Nešpecifikované Voda na injekciu 10 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
42 Dní
531
Úroveň dôkazov D


  Mentions Légales