viimane versioon :
18/07/2024
üldanesteetikum   Methohexital sodium  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited pdf
   keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Brevimital Hispaania, Prantsusmaa
Brevital sodium Ameerika ühendriigid, Egiptus, uus-Meremaa
Brietal Austria, Holland, Kanada, Norra, Poola, Rootsi, Rumeenia, Soome, Suurbritannia, Sveits, Tšehhi, Ungari, uus-Meremaa
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Methohexital sodium     
konteiner lahusti kontsentratsioon temperatuur ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
pole täpsustatud süstevesi 10 mg/ml 4°C kaitsta valguse eest
42 päev
531
Tõenduspõhisuse tase D


  Mentions Légales