Poslední aktualizace :
08/05/2024
Centrální anestetikum   Methohexital sodium  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Brevimital äpanÏlsko, Francie
Brevital sodium Egypt, Nový Zéland, USA
Brietal Česká republika, Finsko, Kanada, MaÔarsko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Methohexital sodium     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Nespecifikováno Voda pro injekci 10 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
42 Den
531
Úroveň zkoušky D


  Mentions Légales