Последно актуализиране :
08/05/2024
Общ анестетик   Methohexital sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Brevimital Испания, Франция
Brevital sodium Египет, нова Зеландия, Съединени Американски щати / САЩ
Brietal Австрия, Великобритания, Канада, нова Зеландия, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Финландия, Холандия, Чехия, Швейцария, Швеция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Methohexital sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Не е уточнено Вода за инжекции 10 mg/ml 4°C Защита от светлина
42 Ден
531
Степен на доказаност D


  Mentions Légales