Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Neuroleptikum   Lurasidone  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Lurasidone     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Tablety 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Čistená voda(1:1) >> 60 mL
20-25°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4757
Plastová fľaša Tablety 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Čistená voda(1:1) >> 60 mL
20-25°C Chránené pred svetlom
14 Dní
4757

  Mentions Légales