Siste oppdatering :
16/06/2024
Neuroleptika   Lurasidone  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Mikstur   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Lurasidone     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Plastflaske Tabletter 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Renset vann(1:1) >> 60 mL
20-25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4757
Plastflaske Tabletter 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Renset vann(1:1) >> 60 mL
20-25°C Beskyttes mot lys
14 Dag
4757

  Mentions Légales