Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Νευροληπτικό   Lurasidone  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Lurasidone     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Κεκαθαρμένο νερό(1:1) >> 60 mL
20-25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
4757
Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Κεκαθαρμένο νερό(1:1) >> 60 mL
20-25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
4757

  Mentions Légales