Viimane versioon :
16/06/2024
Neuroleptikum   Lurasidone  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid   Suukaudne lahus   Stabiilsust ravimpreparaadid : Lurasidone     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Plastikpudel Tabletid 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Puhastatud vesi(1:1) >> 60 mL
20-25°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
4757
Plastikpudel Tabletid 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Puhastatud vesi(1:1) >> 60 mL
20-25°C Kaitsta valguse eest
14 Päev
4757

  Mentions Légales