Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Thuốc gây mê    Pentobarbital  
Thuốc đạn
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf

Thuốc đạn
Tính ổn định của các chế phẩm   Thuốc đạn   Tính ổn định của các chế phẩm : Pentobarbital     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Không rõ Bột 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
4750

Không rõ Bột 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
4750

Không rõ Bột 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
4750

Không rõ Bột 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Tránh ánh sáng
288 Ngày
4750

Không rõ Bột 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
Axít oleic 0,223 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
4750

Không rõ Bột 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
Axít oleic 0,253 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
4750

Không rõ Bột 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
Axít oleic 0,280 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
4750

Không rõ Bột 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
Axít oleic 0,304 g
2-8°C Tránh ánh sáng
196 Ngày
4750


  Mentions Légales