Posledná aktualizácia :
15/06/2024
Celkové anestetikum   Pentobarbital  
Čapík
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF

Čapík
Stabilita farmaceutických prípravkov   Čapík   Stabilita farmaceutických prípravkov : Pentobarbital     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Nešpecifikované Prášok 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Chránené pred svetlom
288 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Chránené pred svetlom
288 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Chránené pred svetlom
288 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Chránené pred svetlom
288 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
Kyselina olejová 0,223 g
2-8°C Chránené pred svetlom
196 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
Kyselina olejová 0,253 g
2-8°C Chránené pred svetlom
196 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
Kyselina olejová 0,280 g
2-8°C Chránené pred svetlom
196 Dní
4750

Nešpecifikované Prášok 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
Kyselina olejová 0,304 g
2-8°C Chránené pred svetlom
196 Dní
4750


  Mentions Légales