Последно актуализиране :
16/06/2024
Общ анестетик   Pentobarbital  
Супозитория
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf

Супозитория
Стабилност на лекарствени препарати   Супозитория   Стабилност на лекарствени препарати : Pentobarbital     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Не е уточнено Прах 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
4750

Не е уточнено Прах 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
4750

Не е уточнено Прах 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
4750

Не е уточнено Прах 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
4750

Не е уточнено Прах 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
олеинова киселина 0,223 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
4750

Не е уточнено Прах 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
олеинова киселина 0,253 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
4750

Не е уточнено Прах 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
олеинова киселина 0,280 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
4750

Не е уточнено Прах 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
олеинова киселина 0,304 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
4750


  Mentions Légales