Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Λοιπά   Resorcinol  
Αλοιφές
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Αλοιφές
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Αλοιφές   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Resorcinol     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Σωληνάριο αλοιφής (αλουμινίου) Σκόνη 15 g
® = Acofarma
Κεκαθαρμένο νερό 15 mL
Μεταδιθειώδες νάτριο 0,1 g
Lannette II cream® >> 100 g
23-27°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα
4517


  Mentions Légales