Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Kháng sinh   Cefradine  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Không có dữ liệu
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Cefradine     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales