Последно актуализиране :
18/07/2024
Антибиотик   Cefradine  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Няма данни
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Cefradine     
Няма данни

  Mentions Légales