Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Kháng sinh   Cefradine  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Không có dữ liệu
Tài liệu tham khảo   Dạng tiêm   Tài liệu tham khảo : Cefradine  
Loại Nguồn
4693 Tạp chí Shen H, Fu Y, Chen Y, Xia W, Jia Z, Yu Q, Zhang L, Han L.
Compatibility and Stability of Ten Commonly Used Clinical Drugs in Pediatric Electrolyte Supplements Injection.
Drug Design Dev Ther 2022 ;16:1433-1440.

  Mentions Légales