Τελευταία ενημέρωση :
29/03/2023
Αντιβιοτικό   Cefradine  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Δεν υπάρχουν πληροφορίες
Βιβλιογραφία   Ενέσιμο   Βιβλιογραφία : Cefradine  
τύπος δημοσίευση
4693 εφημερίδα Shen H, Fu Y, Chen Y, Xia W, Jia Z, Yu Q, Zhang L, Han L.
Compatibility and Stability of Ten Commonly Used Clinical Drugs in Pediatric Electrolyte Supplements Injection.
Drug Design Dev Ther 2022 ;16:1433-1440.

  Mentions Légales