Zadnji put ažurirano :
26/09/2023
Opća anestezija   Esketamine  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Eskesia Francuska
Ketanest Austrija, Finska, Njemačka, Švedska
Vesierra Velika Britanija
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Esketamine     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
Polivinilklorid NaCL 0,9% ili glukoza 1 & 2 mg/ml 25°C Nespecifičan
48 Sat
4700
Podaci proizvođača o stabilnosti

Etilvinilacetat NaCL 0,9% ili glukoza 1 & 2 mg/ml 25°C Nespecifičan
48 Sat
4700
Podaci proizvođača o stabilnosti


  Mentions Légales