Siste oppdatering :
10/07/2024
Antibiotika   Mezlocilline  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Mezlocillin sodium for injection Kina
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Mezlocilline     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales