Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Kháng sinh   Mezlocilline  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Mezlocillin sodium for injection Trung Quốc
Đường dùng   Đường dùng :Mezlocilline     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales