Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Antibiotikum   Mezlocilline  
injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Mezlocillin sodium for injection porslin
Administreringssätt   Administreringssätt :Mezlocilline     
Ingen uppgift

  Mentions Légales