Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Αντιβιοτικό   Mezlocilline  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Mezlocillin sodium for injection Κίνα
Τρόπος χορήγησης   Τρόπος χορήγησης :Mezlocilline     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales