Viimane versioon :
26/09/2023
Antibiootikum   Mezlocilline  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Mezlocillin sodium for injection Hiina
Manustamis viis   Manustamis viis :Mezlocilline     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales