Последно актуализиране :
15/04/2024
Антибиотик   Mezlocilline  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Mezlocillin sodium for injection Китай
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Mezlocilline     
Няма данни

  Mentions Légales