Posledná aktualizácia :
24/05/2023
Rôzne   Atosiban  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Atosiban for solution for infusion Veľká Británia
Tractocyle Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Atosiban     
žiadne údaje

  Mentions Légales