Posledná aktualizácia :
18/07/2024
rôzne   Atosiban  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Atosiban Dánsko, Fínsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
Baprisensi Mexiko
Phatoviv Mexiko
Retalvar Mexiko
Tosicord peru
Tractocile Argentína, Belgicko, Brazília, Čile, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Kolumbia, Luxembursko, Maďarsko, Malajzia, Mexiko, Nemecko, Nórsko, nový Zéland, peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Slovinsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Atosiban     
žiadne údaje

  Mentions Légales