Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Λοιπά   Atosiban  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Atosiban for solution for infusion Μεγάλη Βρετανία
Tractocyle Μεγάλη Βρετανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Atosiban     
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales