Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Diverse   Atosiban  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Atosiban Danmark, Finland, Irland, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern
Baprisensi Mexiko
Phatoviv Mexiko
Retalvar Mexiko
Tosicord Peru
Tractocile Argentina, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Österrike, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern
Hänvisningar   Injektion   Hänvisningar : Atosiban  
Typ Publikation
4642 Affisch Larossa garcia M, Jimenez-Lozano I, Boix-Montanés A, Mallandrich Miret M, Clemente Bautista M, cabanas Poy M.J., Gorgas Torner
Compatibilidad en Y de atosiban y farmacois habitualmente utilizados en obstetricia.
SEFH Congress (Virtual) October 2021 2021

  Mentions Légales