Viimane versioon :
16/06/2024
Mitmesugune   Atosiban  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Atosiban Hispaania, Iirimaa, Norra, Rootsi, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Sveits, Taani, Ungari
Baprisensi Mehhiko
Phatoviv Mehhiko
Retalvar Mehhiko
Tosicord Maroko
Tractocile Ameerika ühendriigid, Argentiina, Austria, Belgia, Brasiilia, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Jaapan, Kolumbia, Kreeka, Luksemburg, Malaisia, Maroko, Mehhiko, Norra, Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Saudi Araabia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Sveits, Taani, Tšiili, Ungari, Uus-Meremaa
Viited   Süsteravim   Viited : Atosiban  
Tüüp Avaldamine
4642 Plakat Larossa garcia M, Jimenez-Lozano I, Boix-Montanés A, Mallandrich Miret M, Clemente Bautista M, cabanas Poy M.J., Gorgas Torner
Compatibilidad en Y de atosiban y farmacois habitualmente utilizados en obstetricia.
SEFH Congress (Virtual) October 2021 2021

  Mentions Légales