Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Látka znižujúca hladinu glukózy   Sitagliptine phosphate  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Sitagliptine phosphate     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Prášok 1 g
® = ?
Sorbitol 21,9 mL
Manitol 2,2 g
Jahodová príchuť 625 mg
Čistená voda >> 100 mL
22-28°C Nešpecifikované
40 Dní
4679
Plastová fľaša Prášok 1 g
® = ?
Sorbitol 21,9 mL
Manitol 2,2 g
Jahodová príchuť 625 mg
Čistená voda >> 100 mL
40°C Nešpecifikované
40 Dní
4679

  Mentions Légales