Viimane versioon :
16/06/2024
Hüpoglükeemiline ravim   Sitagliptine phosphate  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid   Suukaudne lahus   Stabiilsust ravimpreparaadid : Sitagliptine phosphate     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Plastikpudel Pulber 1 g
® = ?
Sorbitool 21,9 mL
Mannitool 2,2 g
Maasikamaitseline 625 mg
Puhastatud vesi >> 100 mL
22-28°C Pole täpsustatud
40 Päev
4679
Plastikpudel Pulber 1 g
® = ?
Sorbitool 21,9 mL
Mannitool 2,2 g
Maasikamaitseline 625 mg
Puhastatud vesi >> 100 mL
40°C Pole täpsustatud
40 Päev
4679

  Mentions Légales