Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Thuốc hạ đường huyết   Sitagliptine phosphate  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Độ ổn định khi trộn lẫn   Dung dịch uống   Độ ổn định khi trộn lẫn : Sitagliptine phosphate     
Không có dữ liệu

  Mentions Légales