Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Látka znižujúca hladinu glukózy   Sitagliptine phosphate  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita v zmesiach   Perorálny roztok   Stabilita v zmesiach : Sitagliptine phosphate     
žiadne údaje

  Mentions Légales