Viimane versioon :
21/02/2024
Hüpoglükeemiline ravim   Sitagliptine phosphate  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust mõjutavad tegurid   Suukaudne lahus   Stabiilsust mõjutavad tegurid : Sitagliptine phosphate     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales