Son güncelleme :
16/06/2024
Glukoz düşürücü   Sitagliptine phosphate  
Oral solüsyon / oral çözelti
Farmasötik preparatlar Kararlılığı Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Oral solüsyon / oral çözelti
Uyumluluk   Oral solüsyon / oral çözelti   Uyumluluk : Sitagliptine phosphate              
Veri yok

  Mentions Légales