Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Látka znižujúca hladinu glukózy   Sitagliptine phosphate  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Kompatibility   Perorálny roztok   Kompatibility : Sitagliptine phosphate              
žiadne údaje

  Mentions Légales