Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Khác   Fludrocortisone acetate  
Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm   Viên nang   Tính ổn định của các chế phẩm : Fludrocortisone acetate     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Không rõ Bột 10 µg
® = ?
Lactose >>
Thoa son >>
25°C Không rõ
180 Ngày
4646
Không rõ Bột 10 µg
® = ?
Cellulose vi tinh thể >>
Thoa son >>
25°C Không rõ
180 Ngày
4646
Không rõ Bột 10 µg
® = ?
Saccharose >>
Thoa son >>
25°C Không rõ
180 Ngày
4646

  Mentions Légales