Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Λοιπά   Fludrocortisone acetate  
Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Κάψουλα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Fludrocortisone acetate     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Απροσδιόριστο Σκόνη 10 µg
® = ?
Λακτόζη >>
κατακόκκινος >>
25°C Απροσδιόριστο
180 Ημέρα
4646
Απροσδιόριστο Σκόνη 10 µg
® = ?
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη >>
κατακόκκινος >>
25°C Απροσδιόριστο
180 Ημέρα
4646
Απροσδιόριστο Σκόνη 10 µg
® = ?
Σουκρόζη >>
κατακόκκινος >>
25°C Απροσδιόριστο
180 Ημέρα
4646

  Mentions Légales