viimane versioon :
18/07/2024
mitmesugune   Fludrocortisone acetate  
kapsel
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited pdf
   keemiline struktuur  

kapsel
Stabiilsust ravimpreparaadid   kapsel   Stabiilsust ravimpreparaadid : Fludrocortisone acetate     
konteiner Origine  abiaine temperatuur ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
pole täpsustatud pulber 10 µg
® = ?
laktoos >>
karmiin >>
25°C pole täpsustatud
180 päev
4646
pole täpsustatud pulber 10 µg
® = ?
mikrokristalliline tselluloos >>
karmiin >>
25°C pole täpsustatud
180 päev
4646
pole täpsustatud pulber 10 µg
® = ?
Sahharoos >>
karmiin >>
25°C pole täpsustatud
180 päev
4646

  Mentions Légales