Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Khác   Fludrocortisone acetate  
Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tài liệu tham khảo   Viên nang   Tài liệu tham khảo : Fludrocortisone acetate  
Loại Nguồn
4646 Tạp chí Brandin T, Wasilewski M, Panuccio C, Bouguergour C, Primas N, Lamy E, Jean C, Bertault-Peres P, Rathelot P, Curti C, Vanelle P.
Stability Studies of Fludrocortisone Acetate Capsules and Fludrocortisone Acetate Titrated Powders (Powder Triturates).
Int J Pharm Compound 2022 ;26,2:150-154

  Mentions Légales