Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Λοιπά   Fludrocortisone acetate  
Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Κάψουλα
Βιβλιογραφία   Κάψουλα   Βιβλιογραφία : Fludrocortisone acetate  
τύπος δημοσίευση
4646 εφημερίδα Brandin T, Wasilewski M, Panuccio C, Bouguergour C, Primas N, Lamy E, Jean C, Bertault-Peres P, Rathelot P, Curti C, Vanelle P.
Stability Studies of Fludrocortisone Acetate Capsules and Fludrocortisone Acetate Titrated Powders (Powder Triturates).
Int J Pharm Compound 2022 ;26,2:150-154

  Mentions Légales