Viimane versioon :
16/06/2024
Anti dementsus   Pimavanserin  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Sobimatus   Suukaudne lahus   Sobimatus : Pimavanserin              
Andmed puuduvad

  Mentions Légales