Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Thuốc trị ung thư   Imatinib  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm   Dung dịch uống   Tính ổn định của các chế phẩm : Imatinib     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh Các viên nén 1800 mg
Glivec®
Acid citric 600 mg
Hương vị cola 240 mg
Sucralos 60 mg
Nước tinh khiết >> 60 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
4636

  Mentions Légales