Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
φάρμακο κατά του καρκίνου   Imatinib  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Imatinib     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Ύαλος Δισκία 1800 mg
Glivec®
Κιτρικό οξύ 600 mg
γεύση κόλα 240 mg
σουκραλόζη 60 mg
Κεκαθαρμένο νερό >> 60 mL
2-8°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
4636

  Mentions Légales