Viimane versioon :
09/04/2024
Vähiravimite   Imatinib  
Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid   Suukaudne lahus   Stabiilsust ravimpreparaadid : Imatinib     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Tabletid 1800 mg
Glivec®
Sidrunhape 600 mg
Koola maitse 240 mg
Sukraloos 60 mg
Puhastatud vesi >> 60 mL
2-8°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
4636

  Mentions Légales