Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Thuốc trị ung thư   Imatinib  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định   Dung dịch uống   Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định : Imatinib        
Không có dữ liệu

  Mentions Légales