Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Protinádorová liečba   Imatinib  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok

Faktory ovplyvňujúce stabilitu   Perorálny roztok   Faktory ovplyvňujúce stabilitu : Imatinib        
žiadne údaje

  Mentions Légales