Siste oppdatering :
10/07/2024
kreft narkotika   Imatinib  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur

Faktorer som påvirker stabiliteten   Mikstur   Faktorer som påvirker stabiliteten : Imatinib        
Ingen opplysninger

  Mentions Légales