Siste oppdatering :
08/05/2024
Kreft narkotika   Imatinib  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur

Faktorer som påvirker stabiliteten   Mikstur   Faktorer som påvirker stabiliteten : Imatinib        
Ingen opplysninger

  Mentions Légales