Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
φάρμακο κατά του καρκίνου   Imatinib  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα

Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα   Πόσιμο διάλυμα   Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα : Imatinib        
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales